• ζει στην copperbelt
  • Από chingola
  • ακολουθείται από 3 μέλη
Βασικές Πληροφορίες
  • Marriage Readiness:
    Desperately searching
  • About The Type of Man or Woman I want to Marry or Date:
    any type
Πρόσφατες ενημερώσεις