Βασικές Πληροφορίες
  • Marriage Readiness:
    Desperately searching
  • About The Type of Man or Woman I want to Marry or Date:
    12
  • My Word of Conviction is That:
    I will never cheat you!
Πρόσφατες ενημερώσεις
και άλλες ιστορίες