• ζει στην New York
  • Από New York
  • ακολουθείται από 23 μέλη
Βασικές Πληροφορίες
  • Marriage Readiness:
    50% Ready
  • About The Type of Man or Woman I want to Marry or Date:
    Next Week
Πρόσφατες ενημερώσεις