Βασικές Πληροφορίες
  • Marriage Readiness:
    Desperately searching
  • About The Type of Man or Woman I want to Marry or Date:
    Ahh..nothing matches the perceptions more than roasted espresso beans, the odor alone could wake up you. I have no idea about you, but I have always correlated coffees with all an bean's brownish shade until I roasted my first batch of legumes.
Πρόσφατες ενημερώσεις
και άλλες ιστορίες