• Γυναίκα
  • ακολουθείται από 3 μέλη
Βασικές Πληροφορίες
  • Marriage Readiness:
    Extremely ready
  • About The Type of Man or Woman I want to Marry or Date:
    I want a man that is understanding, caring, handsome, tall and good looking not too far, not jobless if possible an international person, he doesn't smoke
Πρόσφατες ενημερώσεις

    δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις να δείξουμε