• ζει στην New York
  • Από New York
  • ακολουθείται από 24 μέλη
Βασικές Πληροφορίες
  • Marriage Readiness:
    I Need a Husband ooh!
  • About The Type of Man or Woman I want to Marry or Date:
    Next month
Πρόσφατες ενημερώσεις
και άλλες ιστορίες