• Γυναίκα
  • ακολουθείται από 22 μέλη
Βασικές Πληροφορίες
  • Marriage Readiness:
    Desperately searching
  • About The Type of Man or Woman I want to Marry or Date:
    I want a man who is serious about his life ,the one can I trust ,can I love , between 38-42
Πρόσφατες ενημερώσεις