Βασικές Πληροφορίες
  • Marriage Readiness:
    Not applicable business only!
  • About The Type of Man or Woman I want to Marry or Date:
    A dork and geeky guy who understands my weirdness.
Πρόσφατες ενημερώσεις