Βασικές Πληροφορίες
 • Marriage Readiness:
  Not applicable business only!
 • About The Type of Man or Woman I want to Marry or Date:
  the one I am with
 • My Word of Conviction is That:
  I can not be trusted but i will love you
Πρόσφατες ενημερώσεις
  δεν υπάρχουν δεδομένα να δείξουμε