Βασικές Πληροφορίες
 • Marriage Readiness:
  Forget it!
 • About The Type of Man or Woman I want to Marry or Date:
  around 30 age girls
 • My Word of Conviction is That:
  I will never cheat you!
Πρόσφατες ενημερώσεις

  δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις να δείξουμε