Βασικές Πληροφορίες
  • Marriage Readiness:
    I Need a Husband ooh!
  • About The Type of Man or Woman I want to Marry or Date:
    I want to date a man who has a vision about the future. One who is mature, knows how to love and be faithful.
Πρόσφατες ενημερώσεις
    δεν υπάρχουν δεδομένα να δείξουμε