Βασικές Πληροφορίες
  • Marriage Readiness:
    Forget it!
  • About The Type of Man or Woman I want to Marry or Date:
    Cute
  • My Word of Conviction is That:
    I can not be trusted but i will love you
Πρόσφατες ενημερώσεις
και άλλες ιστορίες