• ζει στην BRONX
  • Από BRONX
  • Άντρας
  • ακολουθείται από 7 μέλη
Βασικές Πληροφορίες
  • Marriage Readiness:
    I Need a Wife now now!
  • About The Type of Man or Woman I want to Marry or Date:
    God fearing, and intelligent with good moral
Πρόσφατες ενημερώσεις