Βασικές Πληροφορίες
  • Marriage Readiness:
    Overdue & very ready
  • About The Type of Man or Woman I want to Marry or Date:
    Tall, easygoing and focused guy. Open minded and funny
Πρόσφατες ενημερώσεις