• Άντρας
  • ακολουθείται από 74 μέλη
Βασικές Πληροφορίες
  • Marriage Readiness:
    Forget it!
  • About The Type of Man or Woman I want to Marry or Date:
    She should be tall and black
Πρόσφατες ενημερώσεις

    δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις να δείξουμε