Βασικές Πληροφορίες
  • Marriage Readiness:
    Extremely ready
  • About The Type of Man or Woman I want to Marry or Date:
    A God fearing woman, tall and light in complexion, she must be hard working lady and good in kitchen and in bed. Her age must be at the range of 18- 40 years
Πρόσφατες ενημερώσεις
    δεν υπάρχουν δεδομένα να δείξουμε