• ζει στην Lagos
  • Από Benin city
  • ακολουθείται από 6 μέλη
Βασικές Πληροφορίες
  • Marriage Readiness:
    Forget it!
Πρόσφατες ενημερώσεις