Βασικές Πληροφορίες
  • Marriage Readiness:
    Desperately searching
  • About The Type of Man or Woman I want to Marry or Date:
    A christian young lady, responsible, reserved and hardworking.
Πρόσφατες ενημερώσεις
    δεν υπάρχουν δεδομένα να δείξουμε