Βασικές Πληροφορίες
  • Marriage Readiness:
    50% Ready
  • About The Type of Man or Woman I want to Marry or Date:
    I need a very patient and calm woman to marry and must be fleshy
Πρόσφατες ενημερώσεις
και άλλες ιστορίες