Βασικές Πληροφορίες
  • Marriage Readiness:
    I Need a Husband ooh!
  • About The Type of Man or Woman I want to Marry or Date:
    A God fearing man, who will also love me and he should be cute
Πρόσφατες ενημερώσεις
    δεν υπάρχουν δεδομένα να δείξουμε